Transport specjalistyczny

Realizujemy usługi z zakresu transportu międzyszpitalnego z wykorzystaniem karetki typu S i P dla następujących placówek medycznych:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43

Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. z siedzibą w Grójcu ul. ks. Piotra Skargi 10

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze ul. Jana Pawła

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ul. Aleje Pokoju 5

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Lipsku ul. Śniadeckiego 2

a także,

NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Józefów, ul. Marii Curie Skłodoweskiej 5/7

NZOZ Ośrodek Rehabilitacji EuroMed Sp. z o.o., ul. Zgrzebnioka 22

Zespół Rehabilitacji Domowej EuroMED Sp. o.o., Radom

Zespół rehabilitacji Domowej EuroMed Sp. z o.o., Warszawa ul. Zwoleńska 127/6

Crntrum medyczne Salute, Radom ul. Zbrowskiego 63

Ewa Chudecka-Dziekan NZOZ w Wieniawie

NZOZ Promień Mariówka 1 Przysucha

NZOZ Solimed, Zwoleń ul. Wojska Polskiego 50A

Fizjoekspert Łukasz Chebda, Radom ul. Sedlaka 4/6/8

Sonomed s.c. Tomasz Grodziński, Jacek Jasiorowski, Grójec ul. Piłsudskiego 33

Wyposażenie wszystkich ambulansów jest zgodne z Zarządzeniem nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.10.2011 r.

 

Procedury przygotowania pacjenta do transportu medycznego międzyszpitalnego:

Wymagane dokumenty:

1. Zlecenie na transport międzyszpitalny na aktualnym druku podpisane przez lekarza z pieczątką.
2. Dokumenty własne pacjenta.
3. Dokumentacja medyczna odpowiednio zabezpieczona przed zniszczeniem.
4. Skierowanie do szpitala.

Procedury medyczne (zalecenia):

1. Zabezpieczenie wkłuć dożylnych obwodowych i ewentualnie centralnych, linii tętniczych, drenów, cewników, drenaży2. Drenaż odmy opłucnowej, zamiana drenażu czynnego na bierny.
3. Zredukowanie liczby wlewów w pompach infuzyjnych do maksimum jednego.
4. Założenie nowych zbiorników do sondy żołądkowej, cewnika do pęcherza moczowego, stomii (nephro, colono itp.).
5. Odessanie wydzieliny z dróg oddechowych (w sytuacjach koniecznych).
6. Kontrola i założenie świeżych opatrunków na rany.
7. Unieruchomienie złamań.
8. Zakończenie wlewów antybiotyków, preparatów nie stosowanych w ciągłym wlewie w celu podtrzymania podstawowych funkcji życiowych.
9. Wykonanie badań laboratoryjnych (poziom glukozy, elektrolitów, gazometrii, morfologii) w uzasadnionych przypadkach np. u chorych z zaburzeniami przemiany glukozy, żywionych pozajelitowo.
10. W przypadku transportów planowych, jeśli stan ogólny pozwala, pozostawienie chorego na czczo przynajmniej dwie godziny przed planowanym wyjazdem.

Ponadto:

1) ZLECENIOBIORCA (NZOZ IZI – MED s.c.) zastrzega sobie prawo zlecenia lub wykonania procedur medycznych mających na celu przygotowanie chorego do transportu w oddziale macierzystym pacjenta.

2) Stan pacjenta musi rokować przeżycie transportu.

3) W przypadku zgonu podczas transportu placówka macierzysta zobowiązana jest do przyjęcia zwłok. Lekarz transportujący przekazuje stosowną dokumentacje lekarzowi dyżurnemu Izby Przyjęć lub lekarzowi wyznaczonemu do wykonywania tego typu czynności.

W przypadku przewozu chorego, który otrzymuje leki niezaliczone do standardu wyposażenia karetki typu S lub P, obowiązek zabezpieczenia w leki na okres transportu spoczywa na ZLECENIODAWCY.

Telefony pod którymi można zgłaszać transporty:
Paweł Grabarczyk +48 695 431 723
Izabella Kwiecińska +48 697 637 148

 

Czas oczekiwania na realizację zgłoszenia uzależniony od pilności wezwania oraz aktualnej realizacji zgłoszonych świadczeń transportu kołowego.

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
IZI – MED s.c.
Izabella Kwiecińska
Paweł Grabarczyk
NIP: 798-145-64-00
 
ul. Spacerowa 29
26 – 800 Białobrzegi
 
Tel.: 668 016 008
Izabella Kwiecińska
+48 697 637 148
Paweł Grabarczyk
+48 695 431 723
 
biuro@izimed-nzoz.pl